MijnNBV


De NBV heeft een geheel nieuw ledenplatform met
nieuwe mogelijkheden geintroduceerd.

 

Inloggen

De toegang tot de nieuwe Mijn NBV is in de week van 5 t/m 9 oktober 2020  gerealiseerd. 
Heeft u het bericht over het nieuwe account inrichten ontvangen en een wachtwoord ingesteld dan kunt u

HIER INLOGGEN.

 

Heeft u geen melding voor een nieuw wachtwoord ontvangen of u kunt het niet vinden (kijk ook nog in de spambox) vraag dit dan (alsnog) aan via secretariaat@bijenhouders.nl

 

Wat vind ik in MijnNBV?

Na inloggen heeft u toegang tot Mijn profiel: de eigen lidmaatschapsgegevens. U kunt de gegevens waar nodig aanpassen, bijvoorbeeld een nieuw mailadres invoeren waarop berichten van de NBV op ontvangen moeten worden. Kort samengevat:

  • Ledenvoordeel, aanvragen van onderscheidingen, uitslag van ledenonderzoek
  • Bulletins van het bestuur, overzicht van de ledenraad, jaarstukken, huisstijl
  • Klachtenregeling, verzekeringen, vertrouwenspersoon

Intranet voor afdelingen

Voorzitter, secretaris en penningmeester van afdelingen hebben toegang tot het intranet waarin het overzicht staat van de aangesloten leden.

 

Wijzigingen melden

In MijnNBV kunt u zelf uw persoonlijke gegevens wijzigen, zoals uw mailadres, het wisselen van afdeling en uiteraard ook uw woonadres.

Wilt u opzeggen dan is het daarvoor bestemde formulier beschikbaar.

Kunt u niet inloggen in MijnNBV maak dan gebruik van het  formulier 'Gegevens veranderen'