Varroa behandelvrije volken

(volg de blog)

In dit verslag meer over het onderzoek naar de mijtenval in bijenvolken en mijn wijze van teelt en selectie door middel van MiniPlus-volkjes. In de video een verslag van de dagelijkse mijtcontroles. 

Lees verder »

Hoe verloopt het experiment met de "kleine bijen"-volken? Hoe kun je de mijtbesmetting meten en wat zijn toegestane drempelwaarden? 

Lees verder »

De mijtval in september vertelt je meer over je mijtbesmetting in je volken. Monitor je de mijtval van jonge volken zonder dat deze behandeld zijn, dan kun je goed zien welke volken en moeren de mijtvoortplanting in de afgelopen zomer hebben kunnen beperken. 

Lees verder »

Verschillende factoren hebben bij de toepassing van kleine cellen een remmende werking op de mijtenreproductie in bijenvolken. In dit blogbericht krijg je een inkijkje bij twee driejarig onbehandelde bijenvolken.  

Lees verder »

Hoe oud worden bijenvolken eigenlijk? Deze vraag kwam bij me op vanwege een bijenvolk dat al 4 jaar een acaciaboom bewoont. Waarschijnlijk niet steeds hetzelfde volk, maar is een volk niet iedere 6 weken anders? 

Lees verder »

Voor het derde jaar op rij vallen er minder mijten uit 'kleine cellen volken' dan uit 'grote cellen volken'. De oorzaken zijn niet vastgesteld, er zijn wel vermoedens.

Lees verder »

Hoe gaan de mijten om met het eerste broed? Instappen of wachten? Uit deze week uitgevoerd broedonderzoek blijkt dat ze massaal instappen. Toch sterft driekwart van de ingestapte mijten....

Lees verder »

Spechten kunnen lastige inbrekers zijn. Meestal blijft het bij een incident. In dit blogbericht meer over het expirement met mijn kleine Buckfastbijen op kleine cellen.

Lees verder »

Zesramers en MiniPlussen zijn heel geschikt om reservemoeren en -volkjes te overwinteren. Hoeveel wintervoer ze nodig hebben lees je in dit NBV-blogbericht. In de video laat ik een tweejarig volkje zien op kleine cellen. 

Lees verder »

Nazomercontrole

15-09-2019

De mijtenval monitoren in de nazomer en herfst kan de basis vormen van een succelvolle selectie op de beste teeltmoeren voor het komende seizoen. Het volk in deze video heeft een opmerkelijke lage mijtenbesmetting en dat zonder enige vorm van behandeling.

Lees verder »

Volken op kleine cellen ogen vitaler en lijken beter om te gaan met de mijtenbesmetting. Het volk in deze video is mijn eerste volk, dat ik omzette naar kleine cellen. Het gaat zijn vierde winter onbehandeld tegemoet. Vele andere volken gaan hun derde winter tegemoet. 

Lees verder »

Kleine bijen in een warmbouwopstelling zie je in deze video. Met Segebergers kun je ook in warmbouw werken. Het ontlast de rug. 

Lees verder »

Volken op kleine cellen doen het minstens net zo goed als volken op grotere cellen. Na 2 jaar denk ik dat het zelfs beter doen. De evolutie van tientallen miljoenen jaren was er niet voor niets....in de video zie je een volk, dat al 2 jaar niet meer behandeld is. 

Lees verder »

Housel Positioning

26-05-2019

Wat verstaan we onder kleine cellen en de Housel Positioning? Tijdens het doppen breken in een MiniPlus worden deze begrippen uitgelegd op verzoek van enige BLOG-volgers.

Lees verder »

Hoe zijn mijn volken op kleine cellen uitgewinterd? Sommige zijn wel behandeld, de meeste echter al 2 jaar niet meer. Wat is het gevolg op de sterkte van deze volken? Een bericht voor speciaal geinteresseerden...

Lees verder »

Hoe ver kan de mijtenbesmetting oplopen in 1 of 2 jaar zonder behandeling? Van waar de grote verschillen in mijtenval?

Lees verder »

Wanneer en hoeveel mijten vallen er als je de mijten niet behandelt? Helaas is de mijtenval onvoldoende om de volken in leven te houden. Lees meer over dit expirement.... 

Lees verder »

Hoe verloopt de mijtbesmetting in de productievolken op 4,9 mm cellen? Per volk zie je grote verschillen, blijkbaar spelen genetische eigenschappen eveneens een rol in de mijtenreproductie. Met het nemen van een bijenmonster kan de mijtenbesmettng wel goed worden vastgesteld en kun je weloverwegen besluiten af te zien van een behandeling. 

Lees verder »

Hoe verloopt de mijtenbesmetting in 4,9 mm raat volken? Acht volken zijn vanaf het ontstaan in mei 2017 onbehandeld gebleven. Hoe staan ze ervoor per 1 september 2018? 

Lees verder »

Kleine cellen, weinig mijten? Grote cellen, meer mijten? Dit lijkt wel op te gaan voor 5,2 mm en 4,9 mm werksterbroed...

Lees verder »

Vanmorgen heb ik het gesloten broed onderzocht van mijn oudste en langst onbehandelde MiniPlus-volk. Dit volk is ontstaan in mei 2016 (2 jaar geleden). In 2017 en 2018 is dit volk niet meer behandeld.

 

Lees verder »

Als onderdeel van de selectie op mijn teeltmoeren heb ik afgelopen winter de mijtenval van zo'n 16 volken gedurende 200 dagen geteld. Op grond daarvan zijn 2 teeltmoeren geselecteerd voor de teelt van nieuwe koninginnen dit voorjaar. 

 

Lees verder »

Op 10 april ben ik begonnen om het broed te volgen in 4,9 mm raat van twee bijenvolken. Vanaf het begin van het leggen van eitjes tot de geboorte van de eerste werksters heb ik foto's gemaakt van de ontwikkeling van het broed. 

 

 

Lees verder »

5 maanden mijtenval

31-01-2018

150 dagen mijten tellen, levert verrassende verschillen op.

Lees verder »

Hoeveel mijten vallen er in drie maanden en het verschil tussen grote en kleine cellen?

Lees verder »

Mijtbesmetting loopt snel op na het uitlopen van het laatste broed

Lees verder »

Is de ingevoerde nieuwe moer geaccepteerd?

Lees verder »

De mijtbesmetting op de bijen loopt nog steeds op, echter minder in het 4,9 mm cellen volk

Lees verder »

De mijtbesmetting loopt nu snel op, grijp in voor het te laat is!

Lees verder »

Een kijkje in een Dadant- en MiniPlusvolk op 4,9 mm kleine cellen

Lees verder »

Medio juni: mijtentelling op de bijen van 4 volken in MiniPlus

Lees verder »

Kleine cellen bijen

23-05-2017

Kijk je mee in mijn eerste kleine cellen bijenkast en in een Dadantkast?

Lees verder »

Mijtbesmetting vastgesteld in kleine cellen volkje als nulmeting

Lees verder »

het hoe en waarom van kleine cellen?

Lees verder »

kleine cellen

03-05-2017

Het experiment met kleine cellen is begonnen. Het hoe en waarom van dit project

Lees verder »