lezing stadsecoloog

Datum17-11-2008
Tijdstip00:00
PlaatsApeldoorn
NBV afdeling Apeldoorn nodigt u uit voor de bijeenkomst op 17 november 2008, aanvang om 19.30 uur, zaal open om 19.00 uur
Plaats: Tennisvereniging Vego, Dubbelbeek 10 te Apeldoorn (achter kinderboerderij Malkenschoten en restaurant Juffrouw Tok)

Op maandag 17 november zal Gert Jan Blankena komen spreken.
Dhr. Blankena is stadsecoloog van de gemeente Apeldoorn en tot twee jaar geleden ook bijenhouder.
Ik lees zijn stukjes in de Stentor al jaren met veel belangstelling.
Via een PowerPoint presentatie vertelt hij ons meer over het huidige beheer de 'Groene Mal' (mallen) in Apeldoorn en het 'Beheerplan'
op de langere termijn.
Hij kan u dus misschien vertellen waar wij onze bijen in de toekomst kunnen plaatsen en wat de plannen in de toekomst
bij de gemeente Apeldoorn zijn. En natuurlijk komen Zuidbroek en het Beekbergerwoud aan de orde.

Het verdere programma is op de volgende data ingepland:
Op de maandagavonden van 19.30 uur tot ± 22.30 uur, noteert u deze dagen alvast.

Maandag 17 november 2008 - G. J. Blankena Gemeente Ecoloog Apeldoorn
Maandag 19 januari 2009      - Adrie Hottinga uit Vorchten. Verbinden is noodzaak natuurontwikkeling, soorten en nieuwe natuurgebieden.
Maandag 16 februari 2009     - Jaarvergadering met daarna film.
Maandag 23 maart 2009        - Nog nader in te vullen.


Wij hopen veel van onze leden en belangstellenden te kunnen begroeten op deze avonden.
Namens het bestuur tot 17 november,
 
Met vriendelijke groet,
Wim Dekker
secretaris NBV afdeling Apeldoorn

« Naar overzicht