Bijengezondheidsdag

Datum18-10-2008
Tijdstip00:00
PlaatsWageningen
Bijengezondheidsdag van de NBV.

Marcel Simon, Commissie Bijengezondheid van de NBV
Bijeenkomst van Bijengezondheidscoördinatoren op 18 oktober 2008
In de vergaderruimte van de Proefboerderij van Bijen@wur, Kielekampsteeg 32 te Wageningen

Programma
10.00–10.30 Ontvangst met koffie en thee.

10.30–12.30 'Succesvol imkeren met gezonde volken' door Guido Eich,
Bijenteeltadviseur aan het Bijeninstituut Celle.
"Men kan tegenwoordig als imker alleen succes hebben met een combinatie van beproefde methoden en met het toepassen van de nieuwste inzichten uit wetenschap en praktijk. In deze voordracht krijgen de toehoorders tips ter verbeteringvan de bijengezondheid en wordt een boekje open gedaan over typerende fouten bij het imkeren en hoe die te voorkomen".

Wie voorbeelden heeft van dode volken, kan deze meenemen. Ook kenmerkende raten uit die volken of alleen maar dode bijen kunnen getoond worden. Guido Eich zal er anoniem naar kijken en samen met de groep de oorzaak van de sterfte vaststellen.

12.30–13.15 Korte lunchpauze. Graag zelf uw lunch meenemen. Voor koffie en thee wordt gezorgd.

13.15–14.30 Verslag van de resultaten van de landelijke monitoring van AVB, EVB, virusinfecties, varroamijt, Nosema apis en ceranae, en zware metalen.
Door Tjeerd Blacquière en/of Sjef van der Steen van Bijen@wur (PRI).

Bij deze bijeenkomst zijn ook welkom de bijengezondheidsdeskundigen van ABTB en ANI.
Mocht u zich willen opgeven als gezondheidscoördinator, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van
de NBV: t 0317-422 422, e secretariaat@bijenhouders.nl.
Uiteraard heten wij u dan op 18 oktober a.s. van harte welkom.

« Naar overzicht