gesprek Ministerie LNV en de NBV

Datum11-06-2008
Tijdstip00:00
PlaatsDen Haag
 

Agenda vc LNV

woensdag 11 juni 2008
Gesprek : 15:00 tot ca. 16:00 uur in de Suze Groenewegzaal
 


 

Den Haag, 26 mei 2008
Aan:
De leden en plaatsvervangende leden van de
vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
i.a.a. - Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV) Wageningen
- Dhr. J.A. Ouwejan te Den Haag
Vergadering van Uw commissie op:
woensdag 11 juni 2008 van 15.00-16.00 uur
=========================================
Agenda:
Gesprek met een vertegenwoordiging van de Nederlandse Bijenhouders
Vereniging en met Dhr. J.A. Ouwejan te Den Haag over bijensterfte
(zie bijgaande brieven).
Wnd.griffier: mw. W.J. Berenschot

 

« Naar overzicht