Bijengezondheidsdag

Datum01-03-2008
Tijdstip00:00
PlaatsWageningen
Bijengezondheidsdag
organisatie Commissie Bijengezondheid

Deze nascholingsdag voor Bijengezondheidscoördinatoren (BGC's) en Specialisten Bijengezondheid (SBG's) heeft als hoofdthema 'Europees en Amerikaans vuilbroed'.
Het is gebleken dat de precieze kennis over de procedure bij een uitbraak van AVB hier en daar wat is weggezakt.
Het achterwege blijven van uitbraken in 2007 draagt daar ook aan bij. Daarbij komt dat EVB vaker voorkomt en dat het onderscheid met AVB soms niet duidelijk is.
PPO-Bijen heeft zich bereid verklaart een en ander nog eens op een rijtje te zetten. Daarnaast vraagt men de medewerking van de BGC's en SBG's bij de bemonstering van een groot aantal bijenvolken in het kader van een nieuw onderzoekproject dat in 2008 zal starten.
Van inhoud en aard van dit onderzoek zal melding worden gemaakt.

De Bijeenkomst zal plaatsvinden in de zaal bij de boerderij van PPO-Bijen, Kielekampsteeg 34 te Wageningen.

Programma

10.00-10.30 uur: ontvangst met koffie/thee
10.30-11.30 uur: Europees vuilbroed
11.30-11.45 uur: koffiepauze
11.45-12.30 uur: Amerikaans vuilbroed

Dhh. Blaquière en Van der Steen zullen de bespreking van de onderwerpen verdelen.

12.30-13.30 uur: Lunchpauze
Verzocht wordt uw eigen lunch mee te brengen, voor koffie/thee wordt gezorgd.

13.30-14.15 uur: Onderzoekproject door PPO-Bijen waarbij de hulp wordt ingeroepen van BGC's en SBG's.

« Naar overzicht