Wageningen groepen/HB

Datum23-02-2008
Tijdstip00:00
Plaats
Agenda vergadering Hoofdbestuur en Groepen van 23 februari 2008
Plaats: Proefboerderij van PPO-Bijen, vergaderruimte 
Kielekampsteeg 32
(WUR-gebouw 114)
Wageningen
Tel. 0317 478480 / 0317 478487


Aanvang 10.00 uur
(Vanaf 9.30 uur is er koffie en thee)

1. Opening, vaststellen agenda
2. Verslag van 27 oktober 2007 (bijlagen e-mail)
3. Mededelingen
4. Uit de groepen
4.1. aantal vergaderingen van de groep/bestuur
4.2. situaties inliggende afdelingen
4.3. stand van zaken m.b.t. de website
4.4. welke activiteiten
5. Studiedagen 2008
6. Bemensing commissies: drachtverbetering en bijenproducten
7. Uit de Commissies
7.1. Communicatie
7.2. Onderwijs
7.3. Koninginnenteelt
7.4. Bijengezondheid
7.5. Onderzoek
7.6. Bestuiving
8. Rondvraag
9. De volgende vergadering HB en groepen is op zaterdag 20 september 2008
10. Sluiting

De vergadering duurt tot 14.00 uur. De lunch wordt u aangeboden.

Hartelijke groeten,
Rob Nijman
Bestuurssecretaris NBV


« Naar overzicht